Loading

Our Thinking.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en diensten van Netblue IT en maken integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen u en Netblue IT.

Omdat Netblue IT verschillende diensten aanbiedt zijn deze algemene voorwaarden opgedeeld in modules. Module A is altijd van toepassing en bevat algemene afspraken die betrekking hebben op alle aanbiedingen en diensten van Netblue IT. De daaropvolgende modules bevatten specifieke bepalingen voor de verschillende diensten van Netblue IT.

Module B - de requirements workshop
Bij het ontwikkelen van software is het belangrijk om uw wensen te inventariseren. Dit gebeurt bij Netblue IT via een gezamenlijke requirements workshop. Specifieke voorwaarden in dit kader vindt u in module B. De requirements workshop kan resulteren in een advies over hoe een softwareontwikkelaar het ontwikkelen van de gewenste software kan aanpakken.

Module C - realisatie
Bij het realiseren van een applicatie hanteert Netblue IT een agile manier van applicatieontwikkeling. Specifieke voorwaarden in dit kader vindt u in module C.

Module D - services & support
Technologie is constant in ontwikkeling. Om software veilig en geschikt te houden voor gebruik, is aanvullende dienstverlening nodig in de vorm van services en support. Specifieke voorwaarden in dit kader vindt u in module D.

Module E - het verwerken van persoonsgegevens
Wanneer Netblue IT bijvoorbeeld een webapplicatie host of toegang heeft tot bepaalde software van de Opdrachtgever waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen, dan is het goed mogelijk dat partijen op basis van privacyregelgeving verplicht zijn om afspraken te maken over het verwerken van persoonsgegevens. Dergelijke afspraken vindt u in module E.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze algemene voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op.

Download hier onze algemene voorwaarden 2019

Netblue IT
Palestrinalaan 76
8031VN Zwolle

Website:    https://www.netblue.nl
E-mail:       info@netblue.nl
Telefoon:    085-12345678

Let's Talk?

Let’s make something awesome togheter