Loading

Our Thinking.

Tegenwoordig is informatie niet meer weg te denken uit onze samenleving. Alle beslissingen worden gebaseerd op verkregen informatie, of dit nu gaat om het bedrijfsleven of in persoonlijke situaties. Mensen zoeken informatie op en wegen keuzes af tegen elkaar. Gerelateerd aan de term informatie is de term data, maar ook de term kennis is van groot belang. Ondanks dat er wel degelijk verschillen zijn, halen mensen de termen veelvuldig door elkaar. Het is nuttig om te weten waar de scheidingslijn ligt, en waar data informatie wordt.

De termen zijn terug te vinden in welbekende DIKW piramide, waarbij de letters staan voor ‘data’, ‘informatie’, ‘kennis’ en ‘wijsheid’. Data staat onderaan de piramide, en wijsheid bovenaan. Deze piramide laat zien dat de vier termen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, maar dat ze zeker niet hetzelfde zijn. Het één kan transformeren tot het ander en daardoor van meer waarde zijn, zeker in jouw bedrijfsproces.

Data wordt gezien als symbolen, tekens, getallen, woorden of signalen. Het zijn feiten die worden gevormd of gegeven. Een voorbeeld van data is een rond wit bord langs de weg met een rode rand en twee symbolen in het midden.

Informatie daarentegen wordt gezien als data die in een bepaalde context is gezet. Het ronde bord staat langs de weg en laat twee cijfers zien, waardoor het waarschijnlijk een verkeersbord met een maximale snelheid moet zijn.

Dankzij informatie kan kennis gegenereerd worden, oftewel het herkennen van patronen in de informatie. Wanneer je kennis hebt van het bord dat de maximale snelheid aangeeft, kun je de snelheid van de auto hierop aanpassen.

Het laatste element in de piramide is wijsheid. Hierbij gaat het om het begrijpen van principes. Iemand past zijn wijsheid namelijk toe wanneer je toch iets langzamer gaat rijden bij heel slechte weersomstandigheden, ondanks de maximale snelheid die op het bord staat aangegeven.

Hoe hoger je klimt in de piramide, hoe meer waarde er aan de oorspronkelijke data wordt toegevoegd. Het belangrijkste is om uiteindelijk over te gaan tot actie, gebaseerd op de kennis of wijsheid die is verkregen. Technologie kan hierbij helpen. Software van Netblue maakt het mogelijk om informatie te maken van alle data die jouw bedrijf bezit. Dit gaat vaak verder dan het menselijk oog en brein zou kunnen.

Alle opgeslagen data kan namelijk geanalyseerd worden door ontwikkelingen als machine learning en deep learning. Hierdoor wordt de data waardevoller en relevanter om te gebruiken. Met alleen data is het namelijk niet mogelijk om oplossingen te bedenken voor bestaande problemen. Netblue kan jou en je bedrijf helpen om software te ontwikkelen waarmee jij van data informatie kunt maken.

Let's Talk?

Let’s make something awesome togheter